Podporované vzdělávání pro žáky s duševním onemocněním v Plzeňském kraji
je projekt Ledovce, který získal podporu v rámci globálního grantu Plzeňského kraje v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK).

Realizace projektu:
- od 1. dubna 2010 do 30. června 2012

Cílem projektu Podporované vzdělávání pro žáky s duševním onemocněním v Plzeňském kraji je zlepšit rovné příležitosti žáků středních škol v Plzeňském kraji, včetně žáků s psychickými problémy nebo s duševním onemocněním.

Tohoto cíle projekt dosahuje:
   - zvyšováním kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu ke vzdělávání zejména v oblasti duševního zdraví
   - rozvojem poradenství a propracováním nabídky speciálně pedagogických a psychologických služeb pro žáky s psychickými problémy nebo s duševním onemocněním
   - vybudováním podpůrné sítě pro žáky s psychickými problémy nebo s duševním onemocněním ohrožené předčasným odchodem ze systému vzdělávání a pro ty, kteří se do systému chtějí navrátit

Konkrétně tohoto cíle projekt dosahuje:
   - prostřednictvím preventivních aktivit zaměřených na žáky a pedagogy
   - přímou podporou žáků s psychickými problémy nebo s duševním onemocněním v jejich prostředí, podporou jejich bezprostředního okolí a podporou pedagogů
   - rozvinutím podpůrné sítě podporovaného vzdělávání v celém Plzeňském kraji jakožto sítě vzájemně propojených a efektivně spolupracujících pedagogických, zdravotnických a sociálních institucí

Výstupem projektu tedy bude:
   - 2200 žáků a 150 pedagogů proškolených v oblasti prevence vzniku a nekontrolovatelného rozvoje duševního onemocnění
   - poskytnutá podpora dvěma stům padesáti žákům s psychickými problémy nebo s duševním onemocněním, jejich rodinným příslušníkům nebo pedagogům, kteří se těmito studenty setkávají
   - vytvořená fungující kompetentní celokrajská podpůrná síť, která bude tuto podporu žákům
   - vytvořit službu podporovaného vzdělávání pro český vzdělávací systém a jejím pilotním ověřením zlepšit podmínky pro vzdělávání studentů s duševním onemocněním v plzeňském regionu, a přispět tak k jejich psychické rehabilitaci, sociální integraci a lepšímu pracovnímu uplatnění.

Partneři projektu:
Pedagogicko-psychologická poradna Plzeň  www
Psychiatrická klinika FN Plzeň  www


 

   

obsah © Ledovec :: design © Honza Prihoda 2011 :: jste přesně    zvědavec