aktuality v Plzeňském kraji

 Setkání sítě PV

(5. 5. 2014)
Od 18. do 21. května hostil Ledovec své partnery v projektu Supported Education for Youth with Psychiatric Disabilities (www.supportededucation.eu, společné foto).
20. května se potom s partnery v Plzni sešli i další zástupci organizací poskytující podporované vzdělávání v ČR a položili tak základ "české větve" vznikající evropské sítě podporovaného vzdělávání.

 

 Nové aktivity PV

(5. 5. 2014)
Podporované vzdělávání na Ledovci ožívá! Ledovec je zapojený do dvou projektů s touto tematikou a díky tomu můžeme studenty a jejich okolí podporovat.
Prvním projektem je ROPOV (Rovné podmínky pro všechny), Západočeské univerzity, v němž jsme partnery pro oblast podpory studentů s duševním onemocněním. Jedním z výstupů projektu je i odborná konference, pozvánku na niž najdete zde.
Zároveň jsme jako partneři zapojeni do mezinárodního projektu Supported Education for Youth with Psychiatric Disabilities (www.supportededucation.eu), kde se společně s nizozemskými, norskými a portugalskými partnery snažíme o "emancipaci služby" v celoevropském kontextu.

 

 Projekt končí, podpora trvá

(30. 6. 2012)
Evropský projekt na podporu naší služby skončil, nekončí ale podpora, kterou vám můžeme poskytnout.
Shrnutí možností najdete ve zprávě o ukončení projektu. Shrnutí pro studenty, kteří pátrají po informacích a kontaktech, poskytuje brožura podporovaného vzdělávání pro Plzeňský kraj. Širší shrnutí služby pro širokou (i odbornou) veřejnost najdete v Metodice služby PV.

 

 Jaká byla Konference Podporované vzdělávání v Plzeňském kraji

(23. 4. 2012)
Konference Podporované vzdělávání v Plzeňském kraji - pro současnost i pro budoucnost byla moc podařená.
Hlavní hvězdou byl Lies Korevaar, expert podporovaného vzdělávání z Nizozemí. Poté výsledky své práce prezentoval tým podporovaného vzdělávání Ledovce a v závěru po diskusi auditorium navrhovalo podněty k dalšímu rozvoji služby v Plzeňském kraji. Děkujeme všem účastníkům za návštěvu a Kačabě za skvělé občerstvení.
Věc podorovaného vzdělávání zaujala i média, téma zpracovala Česká televize (článek, reportáž), Česká rozhlas (článek s rozhlasovou reportáží) i deník DNES (článek).

 

 Konference Podporované vzdělávání v Plzeňském kraji - pro současnost i pro budoucnost

(1. 4. 2012)
Dne 23. dubna 2012 se koná od 9:00 v zasedací místnosti Krajského úřadu Plzeňského kraje konference Konference Podporované vzdělávání v Plzeňském kraji - pro současnost i pro budoucnost. Konference je poctěna záštitou hejtmana Plzeňského kraje pana Milana Chovance a aktivní návštěvou "guru" podporovaného vzdělávání v Evropě prof. Liese Korevaara.
Podrobnosti najdete v pozvánce  zde.

 

  Setkání regionálních koordinátorů a Podpůrné sítě

(20. 9. 2011)
Dne 29. září se tým podporovaného vzdělávání sejde s regionálními koordinátory v prostorách Ledovce a dne 13. října proběhne druhé SETKÁNÍ ČLENŮ PODPŮRNÉ SÍTĚ PODPOROVANÉHO VZDĚLÁVÁNÍ v prostorách Pedagogicko-psychologické poradny Plzeň.

 

  Máme novou koordinátorku!

(2. 9. 2011)
Koordinátorka podporovaného vzdělávání Hanka Střelcová čeká miminko, a proto na její místo do týmu PV přichází nová koordinátorka PV a to Tereza Vágnerová!

 

  Začal nový školní rok a tým podporovaného vzdělávání je tu stále pro vás!

(1. 9. 2011)
Také v tomto školním roce se na tým podporovaného vzdělávání můžete obracet – nabízíme preventivní semináře pro žáky o duševních nemocech, semináře a supervize pro pedagogy a poradenství i přímou podporu žákům, jejich blízkým a pedagogům. Bližší info najdete  zde a kontakty zde.

 

  Nová brožura pro studenty

(3. 6. 2011)
Chcete se dozvědět pár informací o problematice duševních onemocnění a psychických potíží, co s tím a komu se svěřit? Kompletní aktualizovanou brožuru najdete  zde.

 

   

obsah © Ledovec :: design © Honza Prihoda 2011 :: jste přesně    zvědavec